Barion PixelGarance

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83 / EU je kupující oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (nákupu zboží) do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího a musí být od obdržení zboží do 14 dnů doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost kupujícího. Zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené. Zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s dokladem o koupi na níže uvedenou adresu. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží (bez poštovného) složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží zhotovené podle požadavků kupujícího nelze vrátit!

GARANCE VÝMĚNY ZBOŽÍ

V případě výměny zboží (boty nesplňují vaše očekávání, nesprávně zvolená velikost, atd.) jsou podmínky stejné, jako při garanci vrácení peněz s tím rozdílem, že místo vrácení peněz jste si zvolili výměnu zboží za jiný. Lhůta vrácení zboží je do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené. Zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s dokladem o koupi na níže uvedenou adresu.

Primeria Design Kft. 

6000 Kecskemét, Klebelsberg Kuno u. 17, Hungary

Phone Mobil: +421 905 836-877

Výměna zboží musí být provedena písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího. Zboží musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno do sídla prodávajícího na náklady a zodpovědnost kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro výměnu zboží Vám zašleme nově vybrané zboží nejpozději do 15 dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené se zasláním vyměněného zboží nese kupující v hodnotě dobírky.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré prodávané zboží, pokud není určeno u zboží jinak, je poskytována záruční doba v trvání 24 měsíců od data prodeje. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že vada byla způsobena mechanickým poškozením výrobku, provozováním nebo skladováním výrobku v nevhodných podmínkách. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu smlouvy od dopravce. Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající. Kupující je povinen takové vady případně rozdíly v množství reklamovat písemně do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka je povinen kupující reklamovat písemně nejpozději poslední den záruční doby.

Kupující má právo požadovat odstranění záručních vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že není možné záruční vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz. V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na níže uvedené adrese firmy. Po obdržení zboží spolu s dokladem o koupi a písemné reklamaci (vyplnit formulář záručního listu) je prodávající povinen do 30 dnů písemně seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení. Součástí zprávy o výsledku reklamačního řízení je posudek autorizovaného znalce v příslušném oboru.

POZOR! Délku záruční doby není možné zaměňovat s životností obuvi, plným využitím obuvi a skutečnými užitnými vlastnostmi materiálu. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání. Při intenzivním používání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

KONTAKT

Primeria Design Kft. 

6000 Kecskemét, Klebelsberg Kuno u. 17, Hungary

Phone Mobil: +421 905 836-877

WWW Link Web: www.detskaobuv-supykids.cz

Email E-mail: info@supykids.cz